خدایا کمکم کن که هرچه میشکنم (دل) نباشد . . .

 

وقتی به خوبیها و مهربانی های تو می نگرم

بدیها و اشتباهات خود را مشاهده می کنم

و آنوقت که رحمت و بخشش بی منتهایت مرا نشانه میرود

بار شرمندگی گناهانم بیشتر از پیش بر دوشم سنگینی میکند

خدایا هر چه می دهی رحمت است و هر چه نمی دهی مصلحت

اگر مصلحت این است که هیچ چیز نداشته باشم راضیم به رضایت

ولی نظرت را از من مگیر

یاریم کن آن کنم که تو راضی باشی و آن طور شوم که تو می خواهی

 

خدایا کمکم کن که هرچه میشکنم (دل) نباشد . . .و ماراببخش بخاطر درهایی که کوبیدیم و آن درخانه تونبود

/ 1 نظر / 30 بازدید

چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ نرا به خدابرگرد.من بانوشته هات همیشه طعم آرامش رو حس میکردم