لعنت بر شیطان

من از دوزخ می گویم نه از شیطان.

شیطان که فرشته ی رانده شده ی خداست.

ما که انسانیم، پس برای چه باید با کارهایمان از خدا رانده شویم و به شیطان تبدیل شویم؟؟؟؟؟

 

 

به شیطان گفتم: «لعنت بر شیطان»! لبخند زد. پرسیدم: «چرا می خندی؟» پاسخ داد:«از حماقت تو خنده ام می گیرد» پرسیدم: «مگر چه کرده ام؟» گفت: «مرا لعنت می کنی در حالی که هیچ بدی در حق تو نکرده ام» با تعجب پرسیدم: «پس چرا زمین می خورم؟!» جواب داد: «نفس تو مانند اسبی است که آن را رام نکرده ای. نفس تو هنوز وحشی است؛ تو را زمین می زند.» پرسیدم: «پس تو چه کاره ای؟» پاسخ داد: «هر وقت سواری آموختی، برای رم دادن اسب تو خواهم آمد»

 

/ 4 نظر / 15 بازدید
سحر

سلام زیبا بود[دست][دست][دست][دست][گل][گل][گل][گل][دست][دست][دست]

لیدا

سلام وب زیبا و پر محتوایی داری از این بهتر نمیشه [گل]

سودی

سلام مطلب خیلی زیبا و عمیقی بود موفق باشید [گل][گل][گل]

سودی

به روی چشم حتما آپ میکنم[لبخند]