مختصری در باره ورزش مفرح پرواز با پاراگلایدر

برخاستن به صورت رو به باد (روبروی باد و پشت به بال) -  Nil Wind Launch

دقیقا در وسط بال قرار گرفته (پشت به علامتی که معمولا کارخانه سازنده در وسط بال تعبیه می کند) و روبروی جهت وزش باد بایستید سپس رایزرهای  A  را روی ساعد نزدیک آرنج انداخته هر دو برک سمت چپ و راست را در دست گرفته و دستها را بصورت کشیده و در جهت عقب نگهداشته سپس بطور همزمان و با قدرت لازم به سمت جلو کشیده ، در همین زمان بال به طرف بالا حرکت می کند دستها را به موازات حرکت بال بالا بیاورید تا جایی که بال کاملا در بالا ی سرتان قرار گیرد بکشید بلافاصله رایزرها را رها و برکها را تا سر شانه پایین بیاورید مقداری به جلو خم شوید و جند قدم به طرف جلو بردارید ، سعی کنید یال را کنترل کرده و از کج شدن یا جلو زدن آن بوسیله برکها جلوگیری کنید به بالا نگاه کرده و ازآزاد بودن لاینها مطمئن شوید .(اگر متوجه شدید اشکالی در لاینها و یا بال هست فورا با کشیدن کامل برکها ، بال را پایین آورده و اشکال ایجاد شده را رفع نمایید) اگر اشکالی وجود نداشت وزن را به جلو انداخته و شروع به دویدن کنید در صورتی که بالتان به یک طرف رفت و یا کج شد می توانید به همان طرف رفته و بال را لول (Level) کرده و به پرواز درآورید . توجه داشته باشید هر قدر سرعت باد کم باشد به همان مقدار بایستی قویتر و تندتر بدوید.

 

(ب) برخاستن بصورت برعکس (روبروی بال و پشت به باد) Strong Wind Launch – Reveres -

در محلی که باد تند می وزد بهتر است از روش (Reveres)ریورس برای برخاستن (Take Off)استفاده کنیم .در این روش ابتدا بطرف بال چرخیده طوری که اگر راست دست هستیم  دسته رایزرهای سمت راست را از روی سر گذرانده و بطرف بال قرار میگیریم و اگر چپ دست هستیم بلعکس، حال می توانیم بال را بصورت کامل روبروی خود ببینیم برکها را در دست می گیریم .

در اینجا به سه صورت می توانیم عمل کنیم:

1- برک و رایزرA بال چپ در دست چپ و برک و رایزرA بال راست در دست راست.

2- برک و رایزر  Aبال چپ در دست راست و برک و رایزرA  بال راست در دست چپ

3- هردو رایزر در دست چپ و برک بالی که احتمال می دهیم زودتر بالا بیاید در دست راست را می گیریم البته هر کدام از این طرق به تمرینهای زیادی نیاز دارد که حتما باید زیر نظر مربیان محترم انجام شود تا ملکه ذهن هنرجو گردد و آنچنان عادت کند که بدون هیچ گونه دستپاچگی و عجله و اضطراب و با تسلط کامل انجام دهد.

با درست کردن (به اصطلاح) دیواره کوچکی که بوسیله کشیدن آرام رایزر A درست می شود می توانید براحتی ببینید آیا بندها گره خوردگی ویا پیچیدگی نداشته باشند ، به جایی گیر نکرده باشند. این عمل باعث بررسی کلی بال و بندها می شود ، حتی اگر خوب دقت کنید می توانید جهت دقیق وزش باد را با دیدن بلند و کوتاهی دیواره ببینید و ایستادن خود را تصحیح کنیدبا حرکت به طرف راست یا چپ سعی کنید خط بالایی دیواره بال با خط افق مماس باشد حالا دقیقا پشت به باد و رو به بال خود ایستاده اید .

حال رایزرهای  A را در دستان خود گرفته و به آرامی بکشید می بینید که بال شروع به بالا آمدن می کند زمانی که کاملا بالای سر قرارگرفت (توجه : چون معمولا در سرعتهای  بالای باد از این روش برای تیک آف  (Tack Off) استفاده می شود چند قدمی خلبان به طرف بال کشیده خواهد شد در این صورت با بال همراهی کرده چند قدم به طرف بال رفته و سعی در کنترل بال خود کنید)، اگر باز هم دیدید بندها گره خوردگی دارند و یا گوشه های بال در لاینها گیر کرده اند سعی در باز کردن آنها قبل از اینکه به پزواز درآیید بکنید اگر با پمپ کردن ویا با کشیدن رایزر مخالف باز نشد سریعا با فلر (Flare) کامل بال را خوابانده و اشکال را رفع کنید اگر اشکالی نبود سریعا چرخیده و برکها را در دستان خود بگیرید (برک بال راست در دست راست و برک بال چپ در دست چپ) و با انداختن وزن به جلو و دویدن به پروازی لذت بخش اقدام کنیدو در هر حالی هوشیاری و نظم خود را حفظ کنید.

 

توجه :

اگر بال با سرعت بالای سرتان قرار گرفت و قبل از این که بتوانید مشکلاتی از قبیل گره خوردگی لاینها و گیر کردن گوشه های بال در لاینها را رفع کنید به پرواز در آمد می توانید با آهسته پمپ کردن بال جمع شده و با انداختن وزن به طرف بال سالم سعی در باز کردن و رفع اشکال کنید اگر مشکل رفع نشد سریعا و با کمترین حرکت به طرف محل فرود و یا هر مکان مناسب دیگری رفته و با هوشیاری تمام و خونسردی کامل و همچنین احتیاط رو به باد فرود بیایید.

 

(ج) برخاستن از زمین توسط طناب و یا وینچ (Launching by winch)

این نوع تیک آف (Take Off) در محلهایی مورد استفاده قرار می گیرد که فاصله زیادی تا مناطقکوهستانی و یا بلندی های مناسب ندارند. خلبانان در هوای آرام ودر شرایطی کاملا کنترل شده و با حضور اساتید و پس ازگذراندن آموزشهای لازم و کامل اقدام به پرواز می کنند .افرادی هم که مسئول ماشین وینچ هستند باید آموزشهای لازم را دیده باشند و از آمادگی کامل برخوردارباشند در این زمان طناب وینچ به محل مخصوص اتصال که در روی هارنس خلبان قرار دارد متصل می شود و به ماشین وینچ علامت شروع کشندگی طناب داده می شود با کشیده شدن خلبان به تبع بال نیز کشیده و به پرواز در خواهد آمد و شروع به پروازمی کند البته باید در نظر داشت چون نیروی کشش از طریق خلبان به بال وارد میشود همیشه بال در این زمان از خلبان عقب میماند این حالت تا آنجا ادامه می یابد که خلبان تشخیص دهد به ارتفاع لازم که معمولا 300 تا 400 متری می باشد رسیده در این حال با هماهنگی که بوسیله بیسیم با  ماشین وینچ می کند آرام آرام سرعت کشش کم شده با کشیدن دستگیره مخصوصی که برای همین کار تعبیه شده اقدام به ریلیز (Release) می کند حال طناب اتصال از خلبان جدا شده وبه طرف زمین رها می گردد احتمال دارد در لحظه ای که طناب رها می شود چون کشش قطع شده بال شروع به جلو زدن وشیرجه خواهد کرد که در اینجا خلبان با گرفتن برکها و کنترل فشار زیر بال ، بال را کنترل کرده و از جلو زدن بال جلوگیر خواهد کرد (این مراحل در دوره های آموزشی به خلبان تعلیم داده می شود).

 

قرار گرفتن درون صندلی

می دانید سیتها یا همان صندلی های پرواز در اندازههایXLarge  و Small, Medium,Large  دوخته می شوند پس در درجه اول سیت مناسب خود را خرید کنید و بعد سعی کنید حتما قبل از اینکه اقدام به پرواز کنید سیت خود را (Seat) تست و از لحاظ اندازه های بندهای سینه و شانه بوسیله آویزهایی که از داربست نصب شده اند چک کنید با این حال اگر بعد از بلند شدن خودبخود درون صندلی قرار نگرفتید صبر کنید تا به اندازه کافی از کوه فاصله گرفته سپس به دو طریق می توانیدداخل صندلی قرار بگیرد:

الف) به عقب تکیه کرده و زانوهایتان را به داخل و به سمت سینه جمع کنید و همزمان با دستهایتان در حالیکه برکها را در دست دارید در همان محلی که برکها را نگه می دارید به کل رایزر ها فشار وارد کنید تا داخل صندلی قرار بگیرید

ب) جفت برکها را در یک دست مقابل صورت و با دست دیگرهارنس را به زیر خود بکشید تا درون صندلی قرار گرفته و بعد برکها را در دستان خود بگیرید .

   *** توجه داشته باشید به هیچ عنوان در حالیکه برکها را در دست دارید اقدام به این کار نکنید چون اگربرکها بیشتر از حد پایین کشیده شوند بال به  حالت فروریختگی (Deep Stall) خواهد رفت و سقوط خواهید کرد .

 

 

اصلا این کار رو نکنید

 

 

 

 

 اسیمتریک کلپس   (Asymmetrical Collapses)

در صورتی که در اثر باد شدید و یا به علت اجرای ناقص وینگ اور(Wing Over) یک طرف بالتان به داخل جمع شد (45%) در بالهای جدید که طراحی خوبی دارند این وضعیت تقریبا بدون دخالت خلبان به حالت اولیه خود باز خواهد گشت ولی در صورتی که در این حالت جهت شما رو به سوی کوه بود و یا طرفی که بالتان شروع به گردش کرده بال دیگری در حال پرواز بودو یا در نزدیکی زمین بودید و ارتفاع شما کم بود بایستی بلافاصله وزن خود را CG -- (Central Gravity) به طرف بال سالم انداخته و برک سمت مخالف را با دقت زیاد کمی کشیده تا بال به حالت اولیه برگردد اگر بال با این اقدامات به حالت اولیه برنگشت با پمپ کردن بال خراب شده می توانیم به پر شدن بال خراب امیدوار باشیم ، فقط باید مواظب بود که جهت اجتناب از به استال رفتن بال و یا چرخش منفی هیچ کدام این اعمال با عجله و شتاب انجام نشود و همواره با دقت و اندازه لازم عمل گردد.

اسیمتریک کلپس

 

 

سیمتریک تاک  (Symmetrical-Front tuck- Collapses)

امکان تو رفتگی بال از جلو یا سیمتریک تاک در تور بالانس قوی مخصوصا هنگامیکه میله سرعت (Speed System)را زیر پا داشته باشیم وجود دارد اگر این وضعیت پیش آمد فورا میله سرعت را بالا آورده  و کمی فشار برکها را داشته باشید سعی کنید فشار زیر بال را کنترل کرده . باید مواظب پیش آمدن حالت پاندولی بال بعد از اینکه به حالت اولیه برگردد باشید . البته بعلت وزن خلبان که به زیر بال فشار می آورد و سرعت جلوروندگی ، بال تو رفته پس از چند ثانیه به حالت اولیه برخواهد گشت لذا عکس العمل شدید و اشتباه خلبان باعث به استال رفتن بال شده و وضعیتی بدتر از حالت تو رفتگی به وجود خواهد آمد.

 

  فول استال  (Full Stall)

فول استال یک مانور بسیار حساس و مشکل می باشد که بهتر است تا بدان نیاز نبود از انجام آن خودداری کنید قبل از ورود به استال از گره کردن برکها به دور دستان خود بپرهیزید .در طی مانور هر دو دست را نزدیک بدن قرار داده و آنها را محکم به هارنس قفل کنید .

جهت انجام فول استال هر دو برک را همزمان گرفته تا زیر هارنس پایین بکشید و محکم نگه دارید بال ابتدا از پیشروی افتاده و متوقف شده به استال یا فروریختگی کامل می رود درفول استال کامل کاناپی ها به جلو و عقب رفته حالت ناآرامی را به خود می گیرندهر گز وقتی که تصمیم به انجام فول استال گرفتید در وسط کار از انجام کامل مانور پشیمان یا دودل نشوید زیرا بال برعکس عمل کرده و شما را به خطر خواهد انداخت .

پس از استال کامل و کم شدن ارتفاع به حد کافی هنگامیکه تصمیم به خروج بال از فول استال گرفتید هر دو دست را همزمان جهت پر شدن بال با هوا به بالای سرتان بیاورید هرگز دستانتان را یکی یکی بالا نبرید دراین مانور باید کاملا آگاه و هوشیار باشید  تا  پس از پرشدن بال با هوا بال از شما جلو یا عقب نیفتد و حالت پاندولی نگیرد اگر بال از شما جلو زد برکها را همزمان و با دقت ، - کمی بگیرید تا در وسط بال قرار بگیرید همچنین اگر بال از شما عقب ماند با آزاد کردن برکها و بالا دادن آنها تا رسیدن شما به وسط بال ادامه داده و اجازه دهید بال به سرعت طبیعی خود برسد و حالت ایرفویل (Air foil) خود را کامل کند .دقت کنید اگر پیشروی بال کاهش یافت دوباره آنرا وارد استال نکنید .

 

واماندگی کامل بال  (Deep Stall)

هنگامیکه بال از خلبان عقب بماند و پیشروی به جلو نداشته باشد این حالت را دیپ استال یا واماندگی کامل بال می گویند با کم شدن حرکت باد و هوا در اطراف گوشهایتان می توانید دیپ استال را حس کنید . این حس در وضعیت توربالانسی بیشتراحساس می شود البته پرواز در هوای بارانی یا خیس شدن بال به هر علتی می تواند در به وجود آمدن این حالت نقش بسزایی داشته باشد . جهت خروج از این حالت بایستی فورا هردوبرک را کاملا بالا داده و همزمان میله سرعت (Speed System) را نیز فشارداد و در صورت لزوم دستها را پشت رایزرهای A برده و آنها را به جلو فشار داده تا بال دوباره حالت پروازی به خود بگیرد و به سرعت نرمال برسد .

توجه : هرگز زمانی که در دیپ استال هستید برکها را به پایین نکشید زیرا این کار بال شما را بیشتر و عمیقتر به استاال خواهد برد . اگر دیپ استال در نزدیکی زمین رخ داد هرگز سعی در خروج بال از این حالت نکنید زیرا خروج از دیپ استال شما را با خطر بیشتری مواجه خواهد کرد. مقدار سرعت پایین آمدن یا سقوط شما در دیپ استال کمتر از مقدار سرعت پایین آمدن شما با چتر پاراشوت (Parachute) یا سقوط آزاد است لذا در این وضعیت خود را برای یک سقوط سخت آماده کرده و حالت فرود چتربازی را به خود بگیرید به یاد داشته باشید هرگز نباید فلر کرد .

اگر از یک منطقه بارانی عبور کردید کمی به بال خود سرعت بدهید .

  • هرگز در هوای بارانی بیگ ایر(Big Ear) نکنید .
  • کشیدن بال روی زمین و فرسوده شدن پارچه بال در به آسان رفتن به حالت دیپ استال نقش بسزایی دارد.
  • دربعضی موارد جهت خروج از دیپ استال یک شُک (Shock) سریع به بال باعث خروج آن از دیپ استال می شود بدین صورت که هردو برک را به مقدار کم و بسرعت به پایین کشیده و فورا آنها را بالا برده این عمل باعث شیرجه بالبه جلو خواهد شد و آنرا از حالت دیپ استال خارج خواهد کرد.

 

 

 

فرود بدون برکها (Steering Without Brakes)

اگر به هر دلیلی برکهای شما عمل نکرد با کشیدن رایزرهای D می توانید جلو حرکت و پیشروی بال به جلو را بگیرید حتی با انداختن وزن یا CG(Central Gravity) در انتهای هارنس اینکار عملی می باشد ولی در هر صورت بایستی بسیارهوشیاری و مواظب بود که با زیاد کشیدن رایزرها بال را وارد گردش اسپین (Spin) نکرد.

 

کراوات Cravat))

هنگامیکه گوشه ای از بال در داخل لاینها و یا بندها گیر بیفتد را کراوات گویند . ممکن است کراوات در اثر یک تورفتگی بزرگ  (Asymetrial Collapses)  و یا یک اغتشاش هوایی یا توربالانس (Turbulence) اتفاق بیفتد ، بهر حال خلبان بایستی با مراحل خروج از آن آشنا باشد.

ترمز مخالف به همراه وزن مخالف که بطرف بال سالم اتداخت

/ 2 نظر / 75 بازدید
مهـــــــــران

سلام دوست من بهت بابت وبلاگ خوبت خيلي تبريک مي گم. يکي از راه هاي افزايش بازديد تبادل لينک مي باشد. لطف کن آدرس منو تو وبلاگت بگذار و تو قسمت نظرات به من اطلاع بده تا من هم آدرس وبت رو تو سايتم بگذارم. راستي بازم بهت سر مي زنم تا از وب خوبت استفاده کنم و ياد بگيرم. با تشکر از محبتي که مي کني و آرزوي موفقيت

یونس

سلام امین با تشکر از وبلاگ زیبات. اگه زحمتی نیست که حتما هم نیست آدرس منبع رو زیر تمام مقاله هات بگذار تا زحمت وبلاگ نویس ها در زمینه پرواز و پارا گلایدر به هدر نره. البته از زحمتی که می کشی نهایت تشکر رو داریم.