نگفتنی ها

همیشه حرفهایی است برای گفتن

و حرفهایی است برای نگفتن

وارزش انسان به اندازه حرف هایی است که برای نگفتن دارد(دکترشریعتی)

واکنون من حرفهای بسیاری برای نگفتن دارم،نه اینکه ارزشم بالاست بلکه به این دلیل که زبان گفتن ندارم.

دوست دارم گوش کنم اما چه کنم که گوش شنوا ندارم.....

پس صبر پیشه می کنم و سکوت وبدانید ((سکوتم سرشار ازناگفتنی هاست))

/ 2 نظر / 37 بازدید
ستاره

کجایی کم پیدایی خوشحالم که نوشتی امیدوارم روزی بتونی کمی از حرفهاتو بنویسی و ماهم بشنویم